Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Cập nhật bào mật tháng 9/2013

Chúng tôi vừa nâng cấp nền tảng Django lên 1.5.3 vì lý do bảo mật: https://www.djangoproject.com/weblog/2013/sep/10/security-releases-issued/

Một số cập nhật khác bao gồm:

  • Thêm captcha cho form đăng ký, form reset mật khẩu.
  • Cải tiến tính năng upload avatar.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét