Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Sử dụng uwsgi để thay thế Apache + mod_wsgi

Sau khi bảo trì khoảng 2 tiếng, Top Bóng Đá đã hoàn thành việc chuyển phần mền chạy máy chủ sang uwsgi. Việc thay thế này loại bỏ hoàn toàn vai trò của Apache và mod_wsgi. Đồng thời giúp tăng lượng tài nguyên tập trung phục vụ nhiều người dùng cùng lúc hơn.


Việc chuyển này không đồng nghĩa với việc apache + mod_wsgi có vấn đề. Có thể hiểu là uwsgi có cách quản lý tiến trình thông thoáng và dễ dàng hơn so với apache. Nginx hỗ trợ hoàn toàn và mặc định module này nên khá dễ để cấu hình: http://wiki.nginx.org/HttpUwsgiModule

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét