Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Những thay đổi về Tài khoản của Top Bóng Đá phiên bản 11


  • Phần menu sẽ được chuyển lên phía trên thay vì bên trái như hiện tại.
  • Chức năng avatar sẽ được làm lại liên thông với chức năng Kho Ảnh.
  • Hộp thư riêng cũng được làm lại để trực quan hơn, truy xuất nhanh hơn.
  • Chức năng "Thông báo mới" (notifications) sẽ được thay thế và làm mới hoàn toàn.
Các thay đổi sẽ bắt đầu từ tháng 6/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét