Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Chuyển máy chủ từ Webfaction đến Digital Ocean


Website bắt đầu chạy máy chủ mới từ ngày 22/5/2013 tại dịch vụ máy chủ đám mây Digital Ocean (DO). Đây là một lựa chọn phù hợp về giá cả cũng như tốc độ truy xuất.

Công việc cài đặt ban đầu mất khoảng 4 tiếng với các công việc:

 • Làm quen với phần quản trị của DO.
 • Cài đặt Ubuntu server 13.04.
 • Cài đặt các dịch vụ web liên quan:
  • Apache
  • Python 2.7
  • mod_wsgi
  • rabbitMQ
  • redis
  • Mysql
  • nginx
 • Thiết lập môi trường cho Django.
 • Cài đặt các packages phụ thuộc cho project.
 • Chạy thử nghiệm thành công!
Chúng tôi đã chạy song song 2 máy chủ trong 3 ngày và chuyển hẳn DNS về DO sau đó.

Với máy chủ mới, chúng tôi hy vọng có thể đáp ứng được 300 requests/s tương đương 8000 users online cùng lúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét